Verkkokaupan asiakasrekisteriseloste

Rekisterin pitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Ompelijan paratiisi, y-tunnus 2631357-4

Pauliina Korhonen asiakaspalvelu@ompelijanparatiisi.fi

Rekisterin nimi

ompelijanparatiisi.fi verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien palveluun, eli tilausten toimittamiseen ja yhteydenottoihin, asiakassuhteen hoitoon, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin sekä arvontoihin. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, uutiskirjeen rekisteröityminen, käyttäjätunnus, salasana ja yritysasiakkailla ALV-tunnus.

Asiakkuustiedot

Tilaustiedot ja -historia sekä asiakkaan tekemät tuotearvioinnit.

Tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisterin tiedot tallennetaan verkkokauppaohjelmistoon, joka on suojattu palomuurein. Henkilötietoja käsittelee vain Ompelijan paratiisin henkilökunta, jolla on työnsä puolesta pääsy asiakasrekisteriin.

Rekisteröitynyt asiakas voi itse muokata omia perustietojaan sekä tilata tai perua uutiskirjeen.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain siltä osin, kuin tilauksen toimittaminen asiakkaan antamaan osoitteeseen edellyttää.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna asiakaspalvelun antamaan osoitteeseen. Pyydä osoite sähköpostitse asiakaspalvelu@ompelijan paratiisi.fi.